Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów 17 – 18 lat w pływaniu 18 – 22.12.2018 Lublin

Formularz akredytacyjny

 

Akredytacje będą do odebrania na obiekcie AQUA Lublin w Biurze Zawodów 17. grudnia od godz. 16.00 do 20.00 oraz w dniach 18 -22 grudnia w Biurze Zawodów podczas bloków porannych i południowych.

Identyfikatory otrzymają WYŁĄCZNIE osoby, które wypełniły poniższy formularz na  do dnia 16.12.2018 do godz. 15.00.

 

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad:

1. Wszystkie wywiady wideo muszą być nagrywane przez dziennikarzy posiadających akredytacje na tle ściany sponsorskiej w tzw. strefie mieszanej.
2. Akredytacja podczas wstępu na MP powinna być umieszczona w widocznym miejscu.
3. Akredytowani Dziennikarze zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki dziennikarskiej i profesjonalnego zachowania.
4. Dziennikarze posiadający akredytacje są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Klubu oraz służb porządkowych.
5. Zabrania się: a) zmuszania zawodników, trenerów i sędziów do wypowiedzi w przypadku jej odmowy, b) wchodzenia do szatni: zespołów, sędziów, sędziów stolikowych, statystyków, komisarza zawodów oraz pokoju badań antydopingowych, ingerowania w zachowanie: zawodników, trenerów, sędziów, sędziów stolikowych, statystyków oraz komisarza zawodów.
6. Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania akredytacji.

 

 

Imię

Nazwisko

Rodzaj akredytacji

Nr telefonu

Adres e-mail

Nazwa mediów

Adres

Udowodnij, że nie jesteś botem:
2 + 2 (słownie)

Wspierają nas

PARTNERZY MEDIALNI
Hotele Partnerskie
PARTNERZY PZP